юни 16 2021 - юни 16 2021

Псевдо-шабти на Озирис

Date
  • юни 16 2021 - юни 16 2021

Location

Съхранение : НАИМ 453

Датировка: 2-3 век

Произход: Неизвестен

Материал: Теракота

Размери: Височина – 11 см.

Библиография: Тачева 1982: 36, I 30, Дремсизова, Тончева 1979: 20; Deac 2017: 253, n ̊22; Атанасова, Василева 2020: 129–130.

Описание: Псевдо-шабти от теракота във формата на Озирис. Долният край на статуетката липсва. Лицето му е овално, добре очертано, с короната атеф върху главата, чийто горен край липсва, а в долната част се вижда уреус. Носи изкуствената брада, която е добре очертана, дълга и тясна, украсена с хоризонтални линии. Ръцете му са скръстени на гърдите и държат педум и камшик. Върху дългата му дреха са запазени йероглифи, които вероятно само имитират египетски текст.

Монета с Харпократ / Coin with Harpocrates

Съхранение: Münzkabinett Берлин 18245945 Датировка: Каракала Произход: Сердика Материал: Бронз [...]

Монета с бюст на Сарапис / Coin with a bust of Sarapis

Съхранение: Частна колекция Лоран Брико Датировка: Луций Вер Произход: Сердика [...]

Бюст на Изида / Bust of Isis

Съхранение: Частна колекция Фондация "Тракия" n°286 Датировка: 2 – 3 [...]

Плочка с посветителен надпис за Сарапис

Съхранение : РИМ – София А 6848   Датировка: 3 [...]

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090