окт. 5 2021 - окт. 5 2021

Фронтон от храм на Сарапис

Fronton_Sarapis_temple
Date
  • окт. 5 2021 - окт. 5 2021

Location
Fronton_Sarapis_temple

Съхранение : РИМ – София А 4929

 

Датировка: 161-163 г.

 

Произход: Храм на Сарапис в Сердика

Материал: Камък

 

Размери: 1,30 x 1,17 x 0,60 м

 

Библиография: Mavrov, Saltirova-Pavlova 2020.

Описание: Фронтон от храм с официално посвещение на старогръцки на „Зевс-Капитолийски-Хелиос-Сарапис“.

 

Статуетка на Харпократ / Statuette of Harpocrates

Съхранение: НАИМ 4154 Датировка: 2–3 в. Произход: Неизвестен произход Материал: [...]

Бюст на Сарапис / Bust of Sarapis

Съхранение: НАИМ 5121 Датировка: 2 – 3 век (времето на [...]

Гема със Сарапис-Амон-Хелиос / A gem with Sarapis-Amon-Helios

Съхранение: НАИМ 7970 Датировка: 3 – 4 в. Произход: Неизвестен [...]

Торсо на Изида

Съхранение : НАИМ 8536   Датировка: 2 – нач. на [...]

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090