юни 18 2021 - юни 18 2021

Плочка с посветителен надпис за Сарапис

plaque_Sarapis
Date
  • юни 18 2021 - юни 18 2021

Location
plaque_Sarapis

Съхранение : РИМ – София А 6848

 

Датировка: 3 век

 

Произход: Сердика. Разкопки при ЦУМ.

Материал: Теракота

 

Размери: 6,2 х 5,4 см

 

Библиография: Атанасова 2020: 58.

Описание: Малка правоъгълна керамична плочка с надпис на старогръцки език от лицевата страна. Съдържа надпис с посвещение на Сарапис от четири реда, написани на старогръцки ретроградно.

Статуетка на Харпократ / Statuette of Harpocrates

Съхранение: НАИМ 4154 Датировка: 2–3 в. Произход: Неизвестен произход Материал: [...]

Глава на Сарапис / Head of Sarapis

Съхранение: Колекция "Арете-Фол" n°76 Датировка: Кр. на 2 – нач. [...]

Игла с изображение на Изида

Съхранение : РИМ – София А 7865   Датировка: 3–4 [...]

Псевдо-шабти на Озирис

Съхранение : НАИМ 453 Датировка: 2-3 век Произход: Неизвестен Материал: [...]

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090