юни 18 2021 - юни 18 2021

Плочка с посветителен надпис за Сарапис

plaque_Sarapis
Date
  • юни 18 2021 - юни 18 2021

Location
plaque_Sarapis

Съхранение : РИМ – София А 6848

 

Датировка: 3 век

 

Произход: Сердика. Разкопки при ЦУМ.

Материал: Теракота

 

Размери: 6,2 х 5,4 см

 

Библиография: Атанасова 2020: 58.

Описание: Малка правоъгълна керамична плочка с надпис на старогръцки език от лицевата страна. Съдържа надпис с посвещение на Сарапис от четири реда, написани на старогръцки ретроградно.

Лампа с изображение на Сарапис

Съхранение : РИМ – София А 1454   Датировка: 1–3 [...]

Фронтон от храм на Сарапис

Съхранение : РИМ – София А 4929   Датировка: 161-163 [...]

Монета с бюст на Сарапис / Coin with a bust of Sarapis

Съхранение: Частна колекция Лоран Брико Датировка: Луций Вер Произход: Сердика [...]

Монета с бюст на Изида / Coin with a bust of Isis

Съхранение: Частна колекция Датировка: Марк Аврелий Произход: Сердика Материал: Бронз [...]

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090