окт. 21 2021 - окт. 21 2021

Монета с Харпократ / Coin with Harpocrates

Date
  • окт. 21 2021 - окт. 21 2021

Location

Съхранение: Münzkabinett Берлин 18245945

Датировка: Каракала

Произход: Сердика

Материал: Бронз

Размери: Диаметър 19 мм, Тегло 4,06 г

Библиография: Божкова 2020: 78, фиг. 32.

Описание: Харпократ с рог на изобилието.

Монета със Сарапис върху щит / Coin with Sarapis on a shield

Съхранение: Частна колекция Лоран Брико Датировка: Каракала Произход: Сердика Материал: [...]

Лампа с изображение на Сарапис

Съхранение : РИМ – София А 1454   Датировка: 1–3 [...]

Монета с бюст на Сарапис / Coin with a bust of Sarapis

Съхранение: Частна колекция Лоран Брико Датировка: Луций Вер Произход: Сердика [...]

Торсо на Изида

Съхранение : НАИМ 8536   Датировка: 2 – нач. на [...]

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090