окт. 21 2021 - окт. 21 2021

Монета с Харпократ / Coin with Harpocrates

Date
  • окт. 21 2021 - окт. 21 2021

Location

Съхранение: Münzkabinett Берлин 18245945

Датировка: Каракала

Произход: Сердика

Материал: Бронз

Размери: Диаметър 19 мм, Тегло 4,06 г

Библиография: Божкова 2020: 78, фиг. 32.

Описание: Харпократ с рог на изобилието.

Статуетка на Апис / Statuette of Apis

Съхранение: НАИМ 2938 Датировка: 2 – 3 в. Произход: Неизвестен [...]

Глава на Сарапис / Head of Sarapis

Съхранение: Колекция "Арете-Фол" n°76 Датировка: Кр. на 2 – нач. [...]

Монета със Сарапис / Coin with Sarapis

Съхранение : Частна колекция Лоран Брико   Датировка: Юлия Домна [...]

Лампа с изображение на Сарапис

Съхранение : РИМ – София А 1454   Датировка: 1–3 [...]

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090