юни 18 2021 - юни 18 2021

Монета с бюст на Сарапис

buste_Sarapis
Date
  • юни 18 2021 - юни 18 2021

Location
Sarapis

Съхранение : Национална библиотека на Франция 1375

 

Датировка: Луций Вер (161 – 169 г.)

 

Произход: Сердика.

Материал: Бронз

Размери: Диаметър 19, Тегло 4,40

 

Библиография: Божкова 2020: 65-66.

Описание: Бюст на Сарапис с калатoс

Монета със Сарапис / Coin with Sarapis

Съхранение: Частна колекция Датировка: Каракала Произход: Сердика Материал: Бронз Размери: [...]

Лампа с изображение на Сарапис

Съхранение : РИМ – София А 1454   Датировка: 1–3 [...]

Фронтон от храм на Сарапис

Съхранение : РИМ – София А 4929   Датировка: 161-163 [...]

Монета с бюст на Сарапис / Coin with a bust of Sarapis

Съхранение: Частна колекция Лоран Брико Датировка: Луций Вер Произход: Сердика [...]

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090