окт. 13 2021 - окт. 13 2021

Монета със Сарапис / Coin with Sarapis

Date
  • окт. 13 2021 - окт. 13 2021

Location

Съхранение: Частна колекция

Датировка: Каракала

Произход: Сердика

Материал: Бронз

Размери: Диаметър 28 мм, Тегло 20 г

Библиография: Божкова 2020: 71, фиг. 27.

Описание: Сарапис изправен без жертвеник.

Псевдо-шабти на Озирис

Съхранение : НАИМ 453 Датировка: 2-3 век Произход: Неизвестен Материал: [...]

Монета с бюст на Сарапис / Coin with a bust of Sarapis

Съхранение: Частна колекция Лоран Брико Датировка: Луций Вер Произход: Сердика [...]

Фронтон от храм на Сарапис

Съхранение : РИМ – София А 4929   Датировка: 161-163 [...]

Гема с изображение на Сарапис / A gem with an image of Sarapis

Съхранение: НАИМ 1784 Датировка: 3 в. Произход: Неизвестен произход Материал: [...]

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090