окт. 21 2021 - окт. 21 2021

Монета със Сарапис върху щит / Coin with Sarapis on a shield

Date
  • окт. 21 2021 - окт. 21 2021

Location

Съхранение: Частна колекция Лоран Брико

Датировка: Каракала

Произход: Сердика

Материал: Бронз

Размери: Диаметър 30 мм, Тегло 16,6 г

Библиография: Божкова 2020: 72, фиг. 28.

Описание: Сарапис върху щита на Каракала.

Бюст на Сарапис / Bust of Sarapis

Съхранение: НАИМ 5121 Датировка: 2 – 3 век (времето на [...]

Торсо на Изида

Съхранение : НАИМ 8536   Датировка: 2 – нач. на [...]

Монета със Сарапис / Coin with Sarapis

Съхранение: Частна колекция Датировка: Каракала Произход: Сердика Материал: Бронз Размери: [...]

Монета с бюст на Сарапис / Coin with a bust of Sarapis

Съхранение: Частна колекция Лоран Брико Датировка: Луций Вер Произход: Сердика [...]

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090