окт. 25 2021 - окт. 25 2021

Глава на Сарапис / Head of Sarapis

Date
  • окт. 25 2021 - окт. 25 2021

Location

Съхранение: Колекция “Арете-Фол” n°76

Датировка: Кр. на 2 – нач. на 3 в.

Произход: Неизвестен произход

Материал: Мрамор

Размери: Височина 26 см

Описание: Глава на възрастен мъж с брада и вълниста коса. Повърхността на горната част на главата е заравнена вероятно, за да се постави калатос. Липсва носът и части от брадата.

Псевдо-шабти на Озирис

Съхранение : НАИМ 453 Датировка: 2-3 век Произход: Неизвестен Материал: [...]

Монета с бюст на Сарапис / Coin with a bust of Sarapis

Съхранение: Частна колекция Лоран Брико Датировка: Луций Вер Произход: Сердика [...]

Монета с бюст на Изида / Coin with a bust of Isis

Съхранение: Частна колекция Датировка: Марк Аврелий Произход: Сердика Материал: Бронз [...]

Монета с Харпократ / Coin with Harpocrates

Съхранение: Münzkabinett Берлин 18245945 Датировка: Каракала Произход: Сердика Материал: Бронз [...]

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090