Политика за събиране на лични данни

1. Информация за събиране на лични данни и координати за връзка с администратора

1.1. В настоящата Политика за защита на личните данни ще Ви информираме по какъв начин се обработват личните Ви данни, когато използвате нашия уебсайт thraceandegypt.com. Лични данни са всички тези данни, с които можете да бъдете лично идентифицирани.

1.2. Администратор на личните данни на този уебсайт по смисъла на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) е ………………….. Администраторът на лични данни е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

 

2. Събиране на данни при посещение на нашия уебсайт

Ако използвате нашия уебсайт само информативно, т.е. ако не направите поръчка или не ни предоставите по друг начин информация, ние събираме само тези данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме следната информация, която ни е технически необходима, за да Ви покажем уебсайта:

 • Нашата посетена уебстраница
 • Дата и час в момента на достъп
 • Обем прехвърлени данни в байтове
 • Източник или препратка, които са Ви насочили към страницата
 • Използван браузър
 • Използвана операционна система
 • Използван IP адрес (в анонимна форма)

Обработването се извършва в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД въз основа на законния ни интерес към подобряване на стабилността и функционалността на нашия уебсайт. Предаване на данни или използване за други цели не се извършва.

 

3. Обработка на данни за изпълнение на поръчка

3.1. Данни, необходими за обработване на Вашата поръчка

За обработването на Вашата поръчка, заявена през сайта thraceandegypt.com, ние обработваме следните лични данни, които ни предоставяте:

 • Име и фамилия
 • Населено място и пощенски код
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон и/или GSM за потвърждение на поръчката

Изброените лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на успешното изпълнение на поръчката и улесняване на по-нататъшна комуникация около нейното осъществяване.

3.2. Данни, необходими зa доставката на Вашата поръчка

В случаите, в които Потребителят заяви в сайта желанието за доставка на пратката от куриерска компания, Администраторът предоставя единствено личните данни (име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка, в т.ч. пощенски код, населено място, квартал, улица, блок), необходими за изпълнението на доставката от транспортна фирма, реализираща доставката по нареждане на Администратора.

3.3. Данни, касаещи начините на плащане

За целите на плащането ние може да предоставим Вашите реквизити за плащане на упълномощената платежна институция, избрана от Вас, ако това е необходимо за извършване на плащането.  В този случай правното основание за предаването на данните е чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД.

3.4. Срокове на съхранение

След окончателното изпълнение на поръчката данните за Вашата поръчка ще бъдат съхранявани съобразно сроковете за съхраняване на данъчни и търговски документи, и ще бъдат изтрити след изтичането на тези срокове.

 

4. Бисквитки

За да направим нашия уебсайт по-функционален за потребителите и да позволим използването на определени функции, ние поставяме така наречените бисквитки на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето крайно устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на Вашия браузър (т. нар. бисквитки за сесии). Други бисквитки остават на Вашето крайно устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски фирми (бисквитки на трети страни) да разпознават браузъра Ви при следващото Ви посещение (постоянни бисквитки). Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период, който може да е различен в зависимост от бисквитката.

В някои случаи бисквитките се използват за опростяване на процеса на поръчване чрез съхранение на настройките (напр. запомняне на съдържанието на виртуална пазарска количка при следващо посещение на уебсайта). Използването на тези бисквитки цели запазване на законните ни интереси от възможно най-добра функционалност на уебсайта и от клиентоориентиран и ефективен дизайн съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД.

Моля, обърнете внимание, че можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за инсталирането на бисквитки и поотделно да решавате дали да ги приемете или да изключите приемането на бисквитки изцяло или за определени случаи. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на бисквитките. Това е описано в помощното меню на всеки браузър, което обяснява как да промените Вашите настройки на бисквитките. Настройките за съответните браузъри ще намерите на следните линкове:

Файърфокс: https://support.mozilla.org/bg/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Хром: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg&hlrm=en

Интернет Експлорър: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Сафари: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Опера: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Моля, обърнете внимание, че ако не приемете бисквитки, функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена.

 

5. Използванa услугa за уеб анализ на сайта Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализ на Google LLC, 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ („Google“).

Google Analytics използва т. нар. „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от Вас. Генерираната от бисквитката информация за използването на този уебсайт от Вас (включително съкратения IP адрес), обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Този уебсайт използва Google Analytics само с разширението „_anonymizeIp()“, което осигурява анонимизиране на IP адреса чрез съкращаване и изключва пряко свързване с конкретни лица. Чрез разширението Вашият IP адрес се съкращава предварително от Google в рамките на страните членки на ЕС или в други държави членки по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само по изключение пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. В тези случаи въпросната обработка се извършва съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес от статистически анализ на поведението на потребителите за целите на оптимизацията и маркетинга.
Google ще използва тази информация от наше име, за да анализира Вашето ползване на уебсайта, да състави отчети за активността в уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет. Предаденият от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP адрес не се свързва с други данни на Google.
Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър; обръщаме Ви обаче внимание, че в този случай вероятно няма да можете да ползвате изцяло всички функции на този уебсайт. Освен това можете да предотвратите регистрацията в Google на получените чрез бисквитката и свързани с Вашето ползване на уебсайта данни, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите достъпния на следния линк плъгин за браузъра и го инсталирате:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google LLC със седалище в САЩ е сертифицирана по американско-европейското споразумение за размяна на данни „Конфиденциален щит на ЕС и САЩ“ („Privacy Shield“), което гарантира спазването на действащия в ЕС режим за поверителност.
Повече информация относно обработката на потребителски данни в Google Analytics ще намерите в Декларацията за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg

 

6. Права на субектите на данните

6.1. Право на информация: Вие имате право на достъп до информация за: обработваните от нас Ваши лични данни; целите на обработване; съответните категории лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити Вашите лични данни; предвидения срок на съхранение или критериите, използвани за определянето на този срок; съществуването на право да изисквате коригиране, изтриване, ограничаване на обработването на лични данни или да направите възражение срещу обработването; право на подаване на жалба до надзорен орган; източника на Вашите данни, ако не са били събрани от нас; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането и при необходимост съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия за Вас от това обработване, както и право да бъдете уведомени относно гаранциите при предаване на Вашите данни на трета държава;

6.2. Право на коригиране: Вие имате право на незабавно коригиране на Ваши неверни данни и/или на попълване на Ваши непълни данни, съхранявани от нас

6.3. Право на изтриване: Вие имате право да изисквате изтриване на Вашите лични данни. Това право обаче не се прилага, ако обработването е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, по причини от обществен интерес или за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

6.4. Право на ограничаване на обработване: Имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни за срок, който позволява оспорваната от Вас точност на данните Ви да бъде проверена, когато отказвате изтриване на Вашите данни поради неправилната им обработка и вместо това изисквате ограничаване на използването им, когато Вашите данни са Ви необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции, след като вече не се нуждаем от тези данни за постигане на целта или ако сте подали възражение въз основа на Ваш конкретен случай, а все още не е сигурно дали нашите законни основания имат преимущество;

6.5. Право на уведомяване: Ако предявите пред администратора правото си на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на данни, то той е задължен да информира за тази корекция или заличаване на данни, или ограничаване на обработването им всички получатели, на които са били разкрити съответните Ви лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Имате право да бъдете уведомени за тези получатели.

6.6. Право на оттегляне на дадено съгласие: Имате право по всяко време да оттеглите вече дадено съгласие за обработка на данни с действие в бъдещето. В случай на оттегляне ние незабавно ще заличим съответните данни, освен ако по-нататъшната обработка не се базира на законово основание за извършвана без съгласие обработка. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието, преди неговото оттегляне;

6.7. Право на подаване на жалба: Ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган – без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за правна защита – по-специално в държавата членка на Вашето местопребиваване, Вашето работно място или мястото на предполагаемото нарушение.

7. Срок за съхранение на личните данни

Срокът за съхранение на личните данни се основава на съответния законоустановен срок за съхранение (напр. Срокове за съхранение на търговски и данъчни документи). След изтичане на срока съответните данни се заличават по надлежния ред, освен ако те не са необходими за изпълнение или подготовка на договор и/или ако от наша страна няма законен интерес за продължаване на съхранението.

​8. Защита на личните данни

Администраторът осигурява следните технически мерки, за да предотврати неоторизирани достъп и промяна на лични данни на сайта thraceandegypt.com:

 1. обезпечаване на данните срещу неразрешен достъп.
 2. SSL сертификат на всички страници на сайта, където се предоставят лични данни

9. Заключителни разпоредби

9.1. Сайтът може да съдържа препратки към други сайтове. Администраторът призовава след преминаването към други сайтове да се запознаете с политиката за защита на данните, действаща там. Настоящата политика за защита на личните данни се отнася единствено за този уебсайт.

9.2. Администраторът си запазва правото за промени в бъдеще на Политиката за защита на личните данни, които могат да са резултат от някоя от следните важни причини:

– промяна на действащите разпоредби, конкретно в областта на защита на личните данни, телекомуникационното право, на услугите предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребителите, които оказват влияние върху нашите права и задължения или правата и задълженията на потребилите

-развитие или промяна на функционалностите на уебсайта, продиктувано от напредък в интернет технологиите, в това число внедряване на нови технологични или технически решения, оказващи влияние върху използването на сайта

9.3. Администраторът, при всеки случай, ще публикува в границите на сайта thraceandegypt.com информация за промените в Политиката. Заедно с всяка промяна, новата версия на Политиката ще се публикува с нова дата.

9.4. Настоящата версия на Политиката влиза в сила от дата 01.01.2023г.

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090