Сборник ECBSC

Сборник Egyptian Cults on the Black Sea Coast

    Излезе от печат сборникът Egyptian Cults on the Black Sea Coast със съставители Весела Атанасова (Институт за балканистика с Център по тракология към Българска академия на науките и проф. Лоран Брико (Университет Жан Жорес, Тулуза III).

     Черно море е обширно плавателно пространство на кръстопътя на древните светове : Балканите на запад, Евразииските степи на север, Кавказ и Централна Азия на изток, Мала Азия и Междуречието на юг и Древна Гърция на югозапад. Още през VI и V век пр. Хр. по крайбрежието му се заселват постоянни гръцки общности, които изграждат активна и процъфтяваща търговска мрежа, която го свързва пряко със Средиземноморието. По това време се установяват и няколко царства (Босфорско, Понтийско и Одриско), които на свой ред развиват близки връзки с егейския свят. Тази динамична среда се оказва благоприятна за някои египетски вярвания, които достигат бреговете на Евксинския понт и пускат корени. Сборникът „Египетските култове в Черно море“ е резултат от ползотворно научно сътрудничество и представя 11 от докладите, изнесени през месец юни 2022 година във Варна, България, по време на едноименната научна конференция. Написани от най-големите специалисти, изследващи понтийското пространство, тези статии хвърлят нова светлина върху отдавна поставени въпроси, позволявайки на читателя да се докосне до непубликувани досега документални извори, които прекрасно илюстрират огромното значение на културните взаимовръзки в тази част на света по време на Античността.

Съдържание :

Sergei Ignatov – Doing things in Egyptian Way.

Laurent Bricault – The Cults of Isis, from ‘Oriental’ to ‘Global’

Vessela Atanassova – Egyptian Cults on the Black Sea Coast

Mikhail Treister – Ptolemaic Finger Rings in North Pontic Area: New Finds and Hypotheses,

Jean-Louis Podvin – Isiaca du Bosphore cimmérien

Natia Phiphia – Isis and Serapis in Ancient Colchis in the Greco-Roman period

Vassil Tenekedjiev – Recently Discovered Hellenistic Dedication to Serapis, Isis and Anubis from Odessos

Mina Tasseva-Bencheva – Ce que le séjour d’Ovide à Tomis nous apprend sur le culte d’Isis au début de l’Empire

Ștefana Cristea – Isis and Sarapis in the context of the civic religion (3rd century CE). Case study – Moesia Inferior (Tomis)

Vanya Lozanova-Stancheva – Orpheus in Egypt

Viktoriia Kotenko – The Egyptian Veil of the Hellenistic Olbia

Сборникът вече е част от престижната поредица на Френското училище за археология в Атина (École française d’Athènes) Études méditerranéennes 6.

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090