Invitation Faucher

Публична дискусия „Тракийската Ономастика в Египет: Нови находки и Проучвания“

На 29 октомври 2018 г. от 15 ч. в Нов български университет, зала 20 на корпус 1, се проведе кръгла маса на тема Тракийската ономастика в Египет: нови находки и проучвания като своеобразно продължение на труда на проф. Александър Фол и проф. Велизар Велков „Траките в гръко-римския Египет“ (Velizar Velkov, Aleksandre Fol, Les Thraces en Égypte gréco-romaine. Studia Thracica 4, Sofia: Academia Litterarum Bulgarica, Institutum Thracicum, 1977). Събитието е част от интердисциплинарния проект „Тракия и Египет в гръко-римския свят“ на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, съвместно с Нов български университет.

Лектор беше проф. Тома Фоше, Национален център за научни изследвания, Франция. Участници в дискусията бяха :

проф. дин Сергей Игнатов, НБУ, основател на египтологията в България, директор на Българския институт за египтология, ректор на Европейския университет за хуманитарни науки във Вилнюс, Литва;

проф. дин Валерия Фол, учен в Института за блаканистика с Център по тракология, директор на Института за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

доц. д-р Майя Василева, ръководител на Департамент „Средиземноморски и източни изследвания“, НБУ.

гл. ас. д-р Владимир Маринов, Департамент „Средиземноморски и източни изследвания“, НБУ,

гл. ас. д-р Весела Атанасова, Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, и НБУ, ръководител на проект „Тракия и Египет в гръко-римския свят“.

В дискусията беше представен новооткритият изворов материал от Египет, хвърлящ светлина върху траките, обитавали Египет през гръко-римската епоха, и които се препитавали със земеделие и/или военна служба там.

Проф. Тома Фоше е доктор по египтология и история на религиите от университета Париж-Сорбона IV. Изследванията му засягат икономическата история и в частност монетосеченето и циркулацията на монети, както и експлоатацията на рудни залежи в Древен Египет. През 2011 г. е избран за научен сътрудник във Френския институт по ориенталска археология в Кайро. В продължение на две години е отговорен за програмата „Египетското злато“ и е един от ръководителите на разкопките на Самут в Източната пустиня на Египет. От 2013 г. е научен сътрудник в Института за археометрични изследвания в Орлеан към Национален център за научни изследвания, Франция. През 2015 г. получава награда от Академията за надписи и художествена проза за монографията му „Монетосечене“ (Frapper monnaie), посветена на производството на бронзови монети в Александрия по време на Птолемеите. От 2017 г. е главен ръководител на френската мисия за разкопки в Източната пустиня на Египет.

Разкопките на френската мисия, ръководена от археолога Тома Фоше, ни дават нова информация за присъствието на траки в Древен Египет. Това са разкопки на различни гръко-римски военни лагери, разположени в Източната пустиня на Египет, по търговските или военните пътища, които свързват долината на Нил с Червено море, а също така и в районите на египетските кариери (Mons Claudianus, Mons Porphyrites и др.). По време на тези разкопки са намерени около 15 000 остракони (от гр. остракон, надписано парче глина), разкриващи историята на военните колонии в Египет. Написани на гръцки и латински език и в по-голямата си част все още непубликувани, те съдържат значима информация за тракийската ономастика (лични имена и/или етноними), която със сигурност ще ни помогне за по-доброто разбиране на тракийската диаспора в Египет.

Събитието се реализира с подкрепата на Френски институт в България.  

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090