Представяне на изложбата Египетските култове край Черно море

     На 09 юли 2024 (вторник) от 18:00 ч. в Античен комплекс Сердика (Ларгото) ще се проведе представяне на сборника Egyptian Cults on the Blacк Sea Coast, последвано от откриването на плакатната изложба Египетските култове край Черно Море / Cultes égyptiens en Mer Noire / Egyptian Cults Around the Black Sea със специален гост проф. Лоран Брико от френския университет Жан Жoрес (Тулуза III), специалист в областта на египетските култове в Средиземноморието. Събитието е организирано от Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ към Българска академия на науките съвместно с Регионален исторически музей – София, Нов български университет, École française d’Athènes и с подкрепата на Университетската агенция на Франкофонията (Agence universitaire de la francophonie), която отбелязва 30-годишното си присъствие в югоизточна Европа.

     Представените в изложбата паметници произлизат от античните градове по крайбрежието на Черно море Херсонес Таврически (Крим), Олбия (Парутино, Украйна), Тирас (Белгород-Днестровски, Украйна), Томи (Костанца, Румъния), Аполония Понтика (Созопол, България), Месамбрия (Несебър, България), Одесос (Варна), Бизантион (Истанбул, Турция), Вани (Грузия) и др. Те са разделени в седем раздела според вида им – Епиграфски паметници, ПРЕДМЕТИ ОТ КОСТ, Теракота, Бронз, Скулптура, Геми и Пръстени, МОНЕТИ – и са подбрани, за да илюстрират проникването на египетските култове в региона на Черно море.

     Първите контакти на черноморското крайбрежие с Древен Египет вероятно са установени в началото на 1-во хилядолетие пр. Хр. Многобройните египетски или от египетски тип амулети, открити в гръцките колонии Херсонес Таврически, Олбия, Аполония Понтика и Месамбрия, свидетелстват за ранното развитие на тези търговски и културни отношения. След смъртта на Александър Велики през 323 г. пр. Хр. и идването на власт на династията на Птолемеите в Египет, някои култове от долината на Нил се разпространяват в източното Средиземноморие и достигат крайбрежните райони на Черно море. Към техните египетски корени бързо се добавят александрийски и гръцки черти, които улесняват приемането им навсякъде около Евскинския понт благодарение на множеството комуникационни пътища. Изложбата Египетски култове в Черно море ви кани да откриете древните връзки между Черно море и долината на Нил.

Куратори на изложбата:

гл. ас. д-р Весела Атанасова, ИБЦТ-БАН,

проф. Лоран Брико, Университет Тулуза III

Дизайн и предпечат:

Ели Филипова, ИБЦТ-БАН

QR – кодове към българската версия

Пано (1)

Пано (2)

Пано (3)

Пано (4)

Пано (5)

Пано (6)

Пано (7)

Пано (8)

Пано (9)

Пано (10)

Пано (11)

Пано (12)

Пано (13)

Пано (14)

Пано (15)

Пано (16)

Пано (17)

Пано (18)

Пано (19)

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090