Научна конференция „Египетските култове по крайбрежието на Черно море“

Институтът по Балканистика с Център по Тракология към Българска академия на науките се радва да ви уведоми, че подготвя международна научна конференция, под надслов „Египетските култове по крайбрежието на Черно море“, Egyptian Cults on the Black Sea Coast (ECBSC) като част от научния проект „Тракия и Египет в гръко-римския свят“. Детайлите все още са в процес на уточняване, но тя най-вероятно ще се проведе между 06 – 10 юни 2022 г. в творческия дом на Българска академия на науките в Журналист, Варна.

03 – 05 юни 2022 г. в творческия дом на Българска академия на науките в Журналист, Варна

Конференцията ще е отворена за всички, които искат да вземат участие в нея, като изследванията по-късно ще бъдат публикувани в научен сборник. Предвид усложнената ситуация, заради разпространението на COVID-19, е възможно някои от обстоятелствата около провеждането на конференцията да се изменят, като промените ще бъдат съобщавани на сайта на проекта, в раздел „Новини“.

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090