Egyptian Cults on the Balkans

Конференция Египетските култове на Балканите

Международна научна конференция Египетските култове на Балканите

Дати: 29-31 октомври 2024 г.

Местоположение: Френско училище в Атина, Гърция

Организирана от: Френското училище в Атина и Института за балканистика и Центъра по тракология, Българска академия на науките. 

Краен срок за подаване на заявка за участие: 31 май 2024 г

За контакти: vessela.atanassova@efa.gr

Изтеглете поканата за конференцията 

Изтеглете формуляра за кандидатстване

Основната цел на конференцията е да обедини усилията на академичната общност и да разшири познанията ни в областта, като същевременно представи някои резултати от скорошни изследвания. Поради това тя е предназначена за широк кръг от академици, изследователи и учени. В нея могат да участват музейни специалисти, експерти, млади изследователи, постдокторанти, докторанти, магистри и разбира се всеки, който се интересува от разпространението на египетските култове на Балканите. Тази тема позволява използването на информация от всякакъв вид източници: археологически разкопки, писмени данни, епиграфски и анепиграфски паметници – всички с потенциала да подсилят нашето разбиране за древните култови практики в региона. Ще се обсъдят въпроси като степента на почитане на египетските божества в балканските земи, начини на проникване, етнически и социални характеристики на последователите, отличителни черти и/или видове статуарен, епиграфски и нумизматичен материал.

Конференцията ще се проведе присъствено във Френското училище в Атина от 29 до 31 октомври 2024 г. Всяка комуникация ще продължи 25 минути. Официалните езици са английски и френски

Желаещите да участват трябва да попълнят формуляра за кандидатстване. Заявленията трябва да бъдат изпратени по електронен път на vessela.atanassova@efa.gr преди 31 май 2024 г.

Доклади от конференцията: Научните доклади ще бъдат публикувани в Сборника на конференцията. Те трябва да бъдат изпратени по електронен път на vessela.atanassova@efa.gr преди 1 март 2025 г.

Пътни разходи и настаняване: Пътните разходи до и от мястото на конференцията са за сметка на участниците. Организационният комитет предлага настаняване на лекторите.

Научен комитет

  • Laurent Bricault, University of Toulouse II Jean Jaurès, Institut Universitaire de France
  • Sergei Ignatov, New Bulgarian University
  • Laurianne Martinez-Sève, École française d’Athènes
  • Hélène Brun-Kyriakidis, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Организационен комитет

  • Laurianne Martinez-Sève, École française d’Athènes
  • Vessela Atanassova, Institute for Balkan Studies with Center of Thracology & École française d’Athènes

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090